Greengate - Gracebrands

Greengate


Greengate markası tasarımlarını ve desenlerini 19. Yüzyıl Fransası'ndan ilham alarak ortaya çıkarmIştır. Her koleksiyon, gelecek trendler takip edilip geliştirilerek İskandinav çizgisinde oluşturulan renk ve desenlerle sentezlenir.